Przygotowanie do I Komunii św. 2022-23

TERMINY SPOTKAŃ KLASA III  CHROŚLA, 2022/23

I PÓŁROCZE

L.P. Data godzina uwagi
1.      18.09 nd 11.00 Msza św.
2.      3.10 19.00 rodzice
3.      9.10 11.00 Poświęcenie różańców
4.      17.10 19.00 Dzieci z rodzicami
5.      14.11 19.00 Dzieci z rodzicami
6.      20.11 11.00 Msza św. pośw. Książeczek + spotkanie
7.      28.11 19.00 rodzice
8.      11.12 11.00 Msza św., pośw. obrazków MB
9.      30.12 10.00 lub 18.00 Msza św., odnowienie przyrzeczeń małż.

 

Październik – 1 raz w tygodniu różaniec (środa lub piątek)

Rekolekcje adwentowe 4 – 6.12

Roraty – raz w tygodniu (pon – sobota)