03.03 – 11.03.2024

3 MARCA, III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 9.00 + Tadeusza Zycha, zm. z rodz. Powałka, Kołodziejczyk i Król
11.00 Za Ojczyznę
16.00 + Jerzego Niemczaka, Leokadię, Bronisława i Czesława Ołtarzewskich
Pon. 4 marca 18.00 W int. dziękczynno-błagalnej w rocznicę urodzin Aldony
Wtorek 5 marca 7.00 Wolna intencja
Środa 6 marca 18.00 + Janusza Wasilewskiego
Czw. 7 marca 18.00 O powołania kapłańskie i zakonne
Piątek 8 marca 18.00 + Marię i Stanisława Napiórkowskich, Wiesławę Piotrowską
Sobota 9 marca 7.00 + Helenę, Mariana i Mirosława Woźniców
7.30 + Danutę Książek w 30 dz. po śm.
10 MARCA, IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 9.00 + Beatę Ganko i Roberta Wojciechowskiego
11.00 W 80 rocz. urodzin Bogumiły Kostki
16.00 + Sergiusza, Stanisławę, Zbigniewa i Jolantę Chodniewiczów
Pon. 11 marca 18.00 + Bożenę i Andrzeja Chweściuk