25.02 – 04.03.2024

25 LUTEGO, II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 9.00 + Tadeusza Jackowicza w 4 r. śm.
11.00 W 50 rocz. zawarcia sakr. małż. Jadwigi i Mariana Weredów
16.00 + Zuzannę i Stanisława Pazio
Pon. 26 lutego

REKOLEKCJE

9.00 Wolna intencja
17.00 O dar macierzyństwa i ojcostwa
19.00 + Anielę i Stefana Puźnieckich, Stanisława i Elżbietę Hutkowskich
Wtorek 27 lutego

REKOLEKCJE

7.00 Wolna intencja
Środa 28 lutego

REKOLEKCJE

9.00 + Sławomira Komorek, Barbarę Sikorską, Zofię i Wacława Pasik
11.00 Wolna intencja
12.15 Wolna intencja
17.00 + Zofię Ładno w 10 r. śm.
19.00 + Cecylię i Wiktora Mikołajczyk
Czw. 29 lutego 18.00 Wolna intencja
Piątek 1 marca 17.00 + Michała Magdalińskiego
18.00 + Janinę i Piotra Antosiewiczów
Sobota 2 marca 8.00 W intencji wynagradzającej
3 MARCA, III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 9.00 + Tadeusza Zycha, zm. z rodz. Powałka, Kołodziejczyk i Król
11.00 Za Ojczyznę
16.00 + Jerzego Niemczaka, Leokadię, Bronisława i Czesława Ołtarzewskich
Pon. 4 marca 18.00 W int. dziękczynno-błagalnej w rocznicę urodzin Aldony