02.07.2023 – 10.07.2023

2 LIPCA, XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9.00 + Mariannę i Stanisława Gut, Andrzeja i Tadeusza Banaszek
11.00 Za Ojczyznę
Pon. 3 lipca 18.00 + dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek 4 lipca 7.00 W 2 r. ur. Karoliny o błog. Boże dla niej, rodzeństwa i rodziców
Środa 5 lipca 18.00 + Mariannę i Władysława Dawid
18.30 O błog. Boże dla uczestników nabożeństw majowych przy krzyżu ul. Mazowiecka
Czw. 6 lipca 18.00 + Jana Twarnoga
Piątek 7 lipca 18.00 + Zofię, Barbarę, Czesława i Antoniego Matasek, Bogdana Zagórskiego
Sobota 8 lipca 18.00 + Kazimierza Woźnicę, Rozalię i Józefa Konowrockich
18.30 O zdrowie dla Zenona Idźkiewicza
9 LIPCA, XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 9.00 + Juliana, Honoratę, Grzegorza, Wiesława i Krystynę Powałka
11.00 + Waleriana, Dariusza i Iwonę Truszewskich
Pon. 10 lipca 18.00 + Zygmunta Cacko