10.03 – 18.03.2024

10 MARCA, IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 9.00 + Beatę Gańko i Roberta Wojciechowskiego
11.00 W 80 rocz. urodzin Bogumiły Kostki
16.00 + Sergiusza, Stanisławę, Zbigniewa i Jolantę Chodniewiczów
Pon. 11 marca 18.00 + Bożenę i Andrzeja Chweściuk
Wtorek 12 marca 7.00 + Krystynę Smuga i Marię Typa
Środa 13 marca 18.00 O nawrócenie oddalonych od Boga
Czw. 14 marca 18.00 + Stanisława i Genowefę Gańko, Janinę Kowalską
Piątek 15 marca 18.00 + Jana, Mariannę, Jana, Helenę i Wiesława Góral, cr. Góralów
Sobota 16 marca 7.00 + Andrzeja Mirosza
17 MARCA, V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 9.00 + Pawła i Janusza Wasilewskich, cr. Wasilewskich i Piotrkowiczów
11.00 Intencja zbiorowa
16.00 + Władysławę Pogorzelską w 6 r. śm., Józefa i Stefana Pogorzelskich
Pon. 18 marca 18.00 + Artura Wieczorka w 19 r. śm.