11.09. – 19.09.2022

11 WRZEŚNIA

XXIV NIEDZIELA

ZWYKŁA

9.00 + Karola Gańko, zm. z rodz. Gańko i Waszkiewiczów
11.00 Za Parafian
16.00 + Rozalię i Piotra Dróżdż
Pon. 12 września 18.00 + Zofie Kukawską w 30 dz. po śm.
Wtorek 13 września 18.00 O nawrócenie dzieci i młodzieży
Środa 14 września 18.00 + Wiktorię i Wincentego Smolaków, zm. z rodz. Smolaków, Jerzego Bieńkowskiego
czw. 15 września 18.00 + Czesława Miętusa, zm. z rodz. Gadomskich
Piątek 16 września 18.00 + Piotra, Zbyszka i Wiktorię Orawskich
Sobota 17 września 18.00 + Ryszarda Bartnickiego
18.30 + Halinę Król w 30 dz. po śm.
18 WRZEŚNIA

XXV NIEDZIELA

ZWYKŁA

9.00 Kazimierza Kowalczyka w 23 r. śm, Genowefę i Kazimierza Pasków, Ludwikę i Bronisława Kowalczyków
11.00 Za Parafian
16.00 + Roberta Wojciechowskiego
Pon. 19 września 18.00 + Andrzeja Lejmana w 8 r. śm.