17.03 – 25.03.2024

17 MARCA, V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 9.00 + Pawła i Janusza Wasilewskich, cr. Wasilewskich i Piotrkowiczów
11.00 Intencja zbiorowa: + cr. Siłków i Gotowickich
16.00 + Władysławę Pogorzelską w 6 r. śm., Józefa i Stefana Pogorzelskich
Pon. 18 marca 18.00 + Artura Wieczorka w 19 r. śm.
Wtorek 19 marca 18.00 + Franciszka, Feliksę i Jana Woźniców
Środa 20 marca 18.00 + Wandę i Stanisławę Pietrzkiewiczów, Tadeusza, Anielę, Stanisława i Aleksandra Mirosów
Czw. 21 marca 18.00 + Józefa, Jadwigę i Zbigniewa Niemczaków, Józefę i Wojciecha Chłopików
Piątek 22 marca 18.00 + Mariannę i Stanisława Szatańskich, Zbigniewa Malinowskiego
Sobota 23 marca 7.00 W int. dziękczynno-błagalnej w rocz. ur. Sandry
24 MARCA, VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU-MĘKI PAŃSKIEJ 9.00 + Artura, Jana, Władysławę i Władysława Jędrysów
11.00 Za małżeństwa i rodziny za wstawiennictwem bł. Rodz. Ulmów
16.00 + Anielę, Stanisława Tadeusza i Aleksandra Mirosów, Aleksandrę, Wacława i Mirosława Górasów
Pon. 25 marca 18.00 W 30 rocz. urodzin Piotra Zagórskiego