18.07.2021 – 26.07.2021

18 lipca

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA       7.30   Za Parafian

                                             9.00       + Genowefę, Zygmunta i Janusza Kowalskich, cr. Gadomskich i Kurków

                                             11.00    W int. dziękczynno-błagalnej

Pon. 19 lipca                     17.00    + Czesława Górnika

Wtorek 20 lipca                8.00       Wolna intencja

Środa 21 lipca                   16.30    + Gabrielę Kąkol w 30  dz. po śm.

                                             17.00    + Krystynę i Henryka Kopczyńskich, Anielę i Mariana , cr. Pasków i Kopczyńskich

Czw. 22 lipca                     17.00    + Andrzeja Chomkę

Piątek 23 lipca                   17.00    + Stefanię i Antoniego Zatorskich, Annę Łaguna

Sobota 24 lipca                 19.00    + Apolinarego w 9 r. śm., Jadwigę i Stanisława Guzek, Wiktorię i Władysława Augustyniaków

25 lipca

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA     7.30   Za Parafian

                                             9.00       + Teresę Karpiłowską, Annę i Aleksandra Zagórskich

                                             11.00    + Zbigniewa Paska, Annę i Stanisława Gańko, Alinę i Edwarda Nowickich

Pon. 26 lipca                      17.00    + Rafała i Mieczysława Smolaków