23.10. – 31.10.2022

23 PAŹDZIERNIKA

XXX NIEDZIELA

ZWYKŁA

9.00 + Tadeusza i Bronisławę Linde, Stanisławę i Henryka Kuczyńskich, Genowefę i Władysława Ogrodniczuk
11.00 Za Parafian
16.00 + Jadwigę i Mieczysława Książek, Mariannę i Teodora Dołowych
Pon. 24 października 18.00 + Zofię, Antoniego i Zofię Gronek, Zofię Figat
Wtorek 25 październik 7.00 Wolna intencja
Środa 26 października 18.00 + Janinę i Antoniego Szczygieł
czw. 27 października 18.00 + Sabinę, Józefa i Włodzimierza Pustoła
Piątek 28 października 18.00 + Celinę Budziak w 2 r. śm.
Sobota 29 październik 18.00 + Ryszarda Szubińskiego, Helenę Makos, Radosława Rokickiego
30 PAŹDZIERNIKA

XXXI NIEDZIELA

ZWYKŁA

9.00 + Tadeusza, Ewę i Aleksandra Chomka, Jadwigę, Stanisława i Wojciecha Sasin
11.00 Za Parafian
16.00 + Henryka Popis
Pon. 31 października 18.00 + Stanisława i Tadeusza Kozłowskic