31.07.2022 – 08.08.2022

31 LIPCA

XVIII NIEDZIELA

ZWYKŁA

9.00 + Kazimierza i Genowefę Paska
11.00 Zofię, Barbarę, Antoniego i Czesława Matasek
Pon. 1 sierpnia 18.00 + poległych w Powstaniu Warszawskim
Wtorek 2 sierpnia 7.00 Wolna intencja
Środa 3 sierpnia 18.00 + Annę i Stanisława Jackiewiczów
czw. 4 sierpnia 18.00 O powołania kapłańskie i zakonne
Piątek 5 sierpnia 18.00 + Tadeusza, Henryka, Aleksandra i Ewę Wąsowskich, Władysława i Aleksandrę Zaim
19.00 + Janinę i Antoniego Pawlikowskich
Sobota 6 sierpnia 8.00 W intencji wynagradzającej
7 SIERPNIA

XIX NIEDZIELA

ZWYKŁA

9.00 + Janinę, Mariannę i Kazimierza Mirosz
11.00 Za Ojczyznę
Pon. 8 sierpnia 18.00 + Annę Tkacz w 11 rocz. śm., zm. z rodz. Tkacz i Frelaków