Teksty modlitw o nawrócenie

MODLITWA O NAWRÓCENIE DZIECI, WNUKÓW I POLSKIEJ MŁODZIEŻY

Wszechmogący Boże, Ojcze miłosierdzia, który posłałeś w Duchu Świętym Twojego Syna, aby przyszedł do nas i objawił nam Twoją miłość. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie wprowadził nas na drogę pojednania z Bogiem i rozpoznania Oblicza Boga, który szuka każdego człowieka, jak pasterz zagubionej owcy.

Miłosierny Boże, Ty raczyłeś obdarzyć błogosławionego Honorata, kapłana, duchem troskliwej miłości i uczyniłeś go gorliwym szafarzem Twojego przebaczenia. Za jego wstawiennictwem, daj nam łaskę skruchy, przebacz nam winy, umocnij w miłości, udziel mi łaski nawrócenia oraz wlej w serca moich dzieci, wnuków i całej polskiej młodzieży światło wiary i miłości, aby rozpoznali w Tobie, dobrym Bogu kochającego Ojca.

Błogosławiony Honoracie, na Tobie spoczęło kiedyś Oblicze Boże, dając początek ewangelicznej drodze nawrócenia. Dopomóż Ojcze polskiej młodzieży, aby w doświadczeniu kruchości i słabości swojej wiary wracała pamięcią do pierwszego spojrzenia Jezusa zapraszającego ją na drogę życia chrześcijańskiego. Naucz młode pokolenie czerpać codzienną moc do przemiany serca z blasku Jego Oblicza obecnego w Eucharystii, w Słowie i drugim człowieku. Niechaj z tych spotkań rodzi się w nich pragnienie Boga, które złożyłeś w każdym człowieku, kiedy go powołałeś do istnienia. Niech twoje wstawiennictwo umocni również mnie do nieustannego nawrócenia mojego serca, abym był czytelnym przykładem życia według Ewangelii. Amen.

 

LITANIA DO BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.

Błogosławiony Honoracie, módl się za nami.

Uważnie słuchający Słowa Bożego,

Adorujący Jezusa ukrytego w Eucharystii,

Zapatrzony w Chrystusa ukrzyżowanego,

Posłuszny natchnieniom Ducha Świętego,

Całkowicie oddany Chrystusowi przez Maryję,

Naśladowco św. Józefa w milczeniu i ukryciu,

Pokorny i ubogi synu św. Franciszka,

Heroicznie posłuszny Kościołowi świętemu,

Odnowicielu życia zakonnego,

Miłośniku kapucyńskiego charyzmatu,

Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa,

Oddany modlitwie i pokucie,

Przykładzie prostoty zakonnej,

Rozmodlony w codzienności,

Gotowy na męczeństwo dla Chrystusa,

Oddany twórczej pracy,

Odnowicielu społecznego ładu,

Założycielu zgromadzeń zakonnych,

Apostole słowa pisanego,

Głoszący ludziom miłość Bożą,

Odnowicielu ideału franciszkańskiego,

Apostole różańca świętego,

Niestrudzony spowiedniku,

Patronie odkrywania drogi życiowej,

Wrażliwy na potrzeby ludzi,

Zatroskany o rodzinę,

Proroku odrodzenia narodu w Chrystusie,

Pielgrzymie do jasnogórskiej Pani,

Wzywający do trwania na ojczystej ziemi,

Zatroskany o losy Ojczyzny i Europy,

Niezłomny wobec przeciwności,

Wytrwały w dążeniu do świętości,

Patronie zawierzenia, budowania i wytrwania,

Ukochany nasz Ojcze i przewodniku.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami błogosławiony Ojcze Honoracie,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Wszechmogący Boże, który przez błogosławionego Honorata wzywasz nas do świętego życia, wysłuchaj nas przez jego wstawiennictwo i uczyń nas narzędziami pokoju płynącego ze sprawiedliwości i przebaczenia.  Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ SŁUGI BOŻEGO KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

         Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.