Ogłoszenia 16 października 2016 XXIX Niedziela Zwykła

Fragment na 22 X przeczytaj -rozważ Łk.5.27-6.11

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

naszych sercach – Króluj nam Chryste!W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!Przyrzekamy pełnić Twoją wolęstrzec prawości naszych sumień –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

– P. Agnieszka  zaprasza rodziców scholanek i ministrantów na spotkanie w sprawie  wyjazdu na wypoczynek w ferie – dziś  po mszy o 11.00 . Bardzo dziękuję P. Agnieszce za przygotowanie i przeprowadzenie “Anielskiej zabawy” Dziękuję też za udostępnienie sali domu kultury w Chrośli.

– W tygodniu przypadają :wspomnienie św. Ignacego w poniedziałek; we wtorek święto św. Łukasza ; w środę Bł. Jerzego Popiełuszki; w sobotę św. Jana Pawła II .

–  Informacja dla wszystkich , którzy nie wykluczają  w przyszłości przystać na propozycję zostania chrzestnym lub chrzestną-  by przed zgłoszeniem się po zaświadczenie wcześniej postawili sobie pytanie o więź z Chrystusem i na ile wypełniają pięć przykazań kościelnych.

– Świątynię do liturgii przygotowali : Iwona Olga Magda Dariusz Linde -dziękujemy za sprzątanie i ofiarę.

– Zaproszenie dla rodziców – w sobotę 22 X w Zielonce polecam konferencje “Sex i pieniądze “czyli jak rozmawiać z dziećmi o tych sprawach -informacje i zapisy na stronie Kościoła Domowego diecezji warsz- praskiej.                                                                                                     -W minioną sobotę nie doszła do skutku rowerowa pielgrzymka do Wielgolasu  -zapraszamy 22 X o 8.30 -z nadzieją że Pan pobłogosławi pogodą -proszę o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa.

– Dziś po mszy zbiórka do puszek  na rzecz fundacji ” Dzieło nowego tysiąclecia” pomagającej w kształceniu uzdolnionej  młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin.                                                  – Na stoliku za ławkami wyłożone są dwa rodzaje  karteczek: na wypominki roczne i na zbiorową mszę w oktawie Wszystkich Świętych .

– Dziękujemy za jesienne , kwartalne ofiary na posadzkę. ……….Dziękuję P. Pawłowi Woźnicy z rodziną za upranie wykładzin na ławki . Dziękuję P. Zbigniewowi Bąk za umocowanie półek pod feretrony w kaplicy bocznej.

 

 

Dzień    Intencje   18-24  października 
    18 X /wt/ 17.30  +  w 8 r.śm Mariana Bąka Helenę Feliksa Bąk
    19  X /śr/  17.30   +   Franciszka Feliksa Mariannę Antoniego Woźnica
     20 X /czw/     17.30  + Zofię Eugeniusza Wójcik
    21 X /pt/  17.30  +  Krystynę Józefa Woźnica
    22 X /sb/    17.30   + Leokadię Stanisława Kobza
    23  X niedziela/     Wyp.6/ 9.00  w 18 rocznicę PrzemysławaWyp.7/  11.00   za ParafianWyp. 8 / 16.00  +  Jadwigę Stefanię Stanisława Henryka Stanisława Mirosz
  24 X /pon/     17.30  +   Jana Stefanię Jackiewicz