Ogłoszenia 22 października 2016 XXX Niedziela Zwykła

Fragment na 29 X przeczytaj -rozważ Łk.8.22-39

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.

Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlatego z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie i w świecie.

Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam Chryste!

naszych sercach – Króluj nam Chryste!W naszych rodzinach – Króluj nam Chryste!W naszych parafiach – Króluj nam Chryste!W naszych szkołach i uczelniach – Króluj nam Chryste!W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!W naszych urzędach, miejscach pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam Chryste!W naszych miastach i wioskach – Króluj nam Chryste!W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!

Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca ­– Chryste nasz Królu, dziękujemy!Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu, dziękujemy!

Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według Twego prawa:
Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!Przyrzekamy pełnić Twoją wolęstrzec prawości naszych sumień –Chryste nasz Królu, przyrzekamy!Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.

Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.

W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.

Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego.

Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.

W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.

Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie – na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

– Dziś niedziela misyjna rozpoczynająca tydzień naszej troski o dzieło misji i powołania misyjne.

– Spotkanie rodziców dzieci III klasy dziś po mszy świętej o 11.00

– Kandydatki do bierzmowania spotykają się jutro 24 X o 19.00 ; kandydaci w środę 26 X o 19.00.

–  We wtorek po mszy świętej krótkie spotkanie dla przewodzących kołom różańcowym , lub ich pomocników.

–  Na stoliku za ławkami wyłożone są dwa rodzaje  karteczek: na wypominki roczne i na zbiorową mszę w oktawie Wszystkich Świętych . Wypominki możemy zgłaszać dziś po mszy lub w tygodniu.

– W sobotę 29 X o 14.00 msza święta w Kościele w Dębe Wielkie a potem korowód i bal Wszystkich Świętych w hali sportowej – jest to propozycja dla rodzin z dziećmi –  jako kontrpropozycja dla pogańskich zwyczajów , które próbuje się zaszczepiać w Polsce związanych z “halloween”. Dzieci  się przebrać za świętego lub świętą i wziąć udział w konkursach.

– Dziękujemy za kwartalne jesienne ofiary na inwestycje- spłatę pożyczki ogrzewania i posadzkę.

– Zachęcam do lektury: W Gościu- o wielkiej pokucie -spotkaniu Polaków na Jasnej Górze; w Idziemy-przypomnienie o pewnych środowiskach , które krytykowały kard. Wyszyńskiego

– Świątynię do liturgii przygotowały : Anna Przybylska Hanna Chomka Ewa Chomka Justyna Chomka. Dziękujemy za sprzątanie i ofiarę. Od przyszłego tygodnia sprzątanie podejmują rodziny z Bykowizny . Po konsultacji z Sołtysami , którą odbyłem jakiś czas temu zmieniamy nieco sposób dyżurów. Do tej pory klucz do kościoła był przekazywany następnej grupie przez grupę sprzątającą poprzedniego tygodnia . Od przyszłej niedzieli klucz proszę  odbierać w zakrystii u mnie. Od tej niedzieli ja będę zapraszał rodziny  na następny tydzień albo wg. numerów albo nazwiskami rodzin . I tak o sprzątanie w tym tygodniu proszę rodziny z ul . Piastowskiej o numerach : 46;45;39;40.W przyszłą niedzielę zapraszam po klucze  rodziny z ul Piastowskiej -numery:34;35;36.Obecnie sprzątanie kościoła nie jest zbyt ciężkie polega głównie na odkurzaniu wykładziny.  Wiem że nie wszyscy są w stanie sprzątać ze względu na siły fizyczne – można więc zamiast pracy przeznaczyć ofiarę na kwiaty. Liczę na zrozumienie i zaangażowanie przejawiające się w trosce o dom którym jest nasz kościół.

 

 

 

Dzień    Intencje   25 -października- 
    25 X /wt/ 17.30  + Mieczysława Jadwigę Książek Mariannę Teodora Dołowy
    26  X /śr/  17.30   + Aleksandra Franciszkę Kukawskich
     27 X /czw/     17.30  + Henryka Sabinę Larkowskich Bolesława Malesę
    28 X /pt/  17.30  + Zuzannę Pazio
    29 X /sb/    17.30   + Tadeusza Zycha am. z r. Zych i Powałka
    30  X niedziela/     Wyp.9/ 9.00  + Siostry różańcowe z RudyWyp.10/  11.00   za Parafian- dziękczynna w 45 rocznicę sak. małż. Bogumiły i AntoniegoWyp. 11 / 16.00  +  Czesława Linde /od uczestników pogrzebu/
  31 X /pon/     17.30  + zmarłych z róż różańcowych z Chrośli